психолог консультант
Дубіч Сергій
Психолог- Консультант, Тренер КиЇв, Україна
+38 050 536 6282
dubichs76@gmail.com
КАППП
 
Член Українського Союзу Психотерапевтів, Член Київської Асоціації Практикуючих Психологів та Психотерапевтів(КАППП)
 
Дубіч Сергій

Відповіді на Ваші питання

Чого очікувати й чого не варто очікувати від консультації й допомоги психолога- консультанта?

Звертаючись за допомогою до психолога-консультанту, більшість людей сподіваються якнайшвидше відчути себе краще, багато хто настроює себе на швидке, майже чарівне рятування від своїх проблем. Почасти це зрозуміло. Як правило, люди не мають реального уявлення про процес психологічної допомоги. Взаємодія із психологом-консультантом уявляється їм простішою й легшою, ніж воно є насправді . Люди сподіваються, що після того, як вони розкажуть про свої проблеми, решту за них зробить психолог-консультант, переоцінюючи при цьому вплив фахівця й недооцінюючи необхідність власної активної участі в дослідженні й вирішенні існуючих проблем.

Найчастіше клієнти сприймають психолога-консультанта через призму фантазій, зводячи себе до пасивної ролі надання інформації для психологічного оракула. Магічне бажання мати побільше, прямо зараз і без вагомих зусиль тією чи іншою мірою властиве кожному з нас. Навіть ті, хто усвідомлюють, що для досягнення позитивного результату звичайно потрібні місяці, а часом і роки кропіткої роботи над собою, все-таки зазнають деяке розчарування, коли після однієї, декількох консультацій не виявляє істотних змін. Хоча, на відміну від магів і цілителів, психологи-консультанти не обіцяють людям швидкого й гарантованого зміни їх стану й життєвих обставин, очікування подібних трансформацій - досить поширене явище.

Очікування того, що за годину бесіди психолог-консультант складе психологічний портрет і проголосить чудесну пораду, яка все розставить на свої місця, - це також звертання до образу "ідеального батька". Багато з того, на що ми сподіваємося від психологічної допомоги, існує в ідеальному батьківському ставленні: співчуття й розуміння, щиросердечна теплота, терпимість до злетів і падіннь під час криз розвитку. Досить істотна різниця між психологом-консультантом і батьком полягає в тому часі, який їм приділяється для того, щоб показати себе з кращого боку.

Допомога психолога-консультанта й психотерапевта також відрізняється від звичної моделі стосунків лікаря й пацієнта, у яких пацієнтові відведена пасивна роль виконання вказівок лікаря. Інакше кажучи, не варто розглядати психологічну допомогу як пасивне надання інформації про існуючі проблеми, у той час як фахівець буде вас "лікувати" або "учити". Психологічна допомога - це спільна робота, у якій клієнтові відведена активна роль. Від вас очікується наступне: вчасно приходити на сеанси, не пропускати їх без поважної причини, брати активну участь у наданні інформації про себе й докладати зусиль для розуміння природи існуючих труднощів.

Психолог-консультант бачить своє завдання в тому, щоб забезпечити вас умовами для відкритого самовираження, тому на відміну від звичного спілкування психолог-консультант вагому частину бесіди приділяє слуханню. При цьому він не просто сидить, як може здатися на перший погляд, - він уважно слухає й спостерігає, для того щоб поділитися з вами своїми судженнями про те, які бар'єри стоять на шляху до розуміння й вирішенню існуючих проблем. У ході спільної роботи психолог-консультант допоможе реалістично оцінити життєві події й реакції на них. Проясняючи й перефразовуючи сказане вами, психолог-консультант може привести вас до розуміння того, що звичайно вислизає від вашого погляду. Психолог-консультант помічає раптові зміни вашого настрою й поведінки, допомагає відстежити непослідовність у ваших діях, звертає Вашу увагу на ті емоційні зміни, які відбуваються з вами при оповіданні про ті або іншій події.

Психолог-консультант допоможе вам встановити зв'язок між вашими почуттями й поведінкою, між подіями минулого й справжнім життям. Крім того, психолог-консультант запропонує вам нові засоби самопізнання - через вільні асоціації, інтерпретацію сновидінь, від реагування почуттів та інші прийоми. За допомогою такого роду взаємодії із психологом, через занурення у власний внутрішній світ і діалог, вам поступово відкриються нові перспективи й альтернативи рішення ваших проблем, ви навчитеся отримувати уроки з подій власного життя.

К.В. Ягнюк
стаття публікується з дозволу автора