психолог консультант
Дубіч Сергій
Психолог- Консультант, Тренер КиЇв, Україна
+38 050 536 6282
dubichs76@gmail.com
КАППП
 
Член Українського Союзу Психотерапевтів, Член Київської Асоціації Практикуючих Психологів та Психотерапевтів(КАППП)
 
Дубіч Сергій

Відповіді на Ваші питання

Що таке психологічне консультування й психотерапія?

Щоб відповісти на це питання, наведу типові визначення обох понять.

Психологічне консультування - це вид психологічної допомоги, орієнтований на подолання проблем психологічного характеру. У важкий момент у вашому житті психолог-консультант може допомогти подолати стрес, краще зрозуміти вашу життєву ситуацію, прийняти зважене рішення. У ході психологічного консультування у вас з'явиться можливість ширше глянути на ситуацію, інакше оцінити свою роль у ній і, відповідно до цього нового бачення, скорегувати свою поведінку. Психотерапія - це метод психологічного лікування для полегшення емоційного стресу, сприяння у вирішенні психологічних проблем і внутрішніх конфліктів, допомога в зміні тих особистісних особливостей і способів поведінки, які перешкоджають реалізації внутрішнього потенціалу в плідній роботі й задовольняючих міжособистісних відносинах.

Як бачите, провести межу між двома цими видами допомоги не так легко. Узагальнюючи існуючі погляди фахівців на відмінність психологічного консультування й психотерапії можна сказати, що перший контакт фахівця в галузі психологічного здоров'я (тобто психолога, психіатра, психотерапевта або психоаналітика) людини, що й звернулася за допомогою, завжди починається з "консультування" і, залежно від мотивації й важкості проблем, може привести до короткострокового психотерапевтичного пророблення окремої проблеми або не обмеженої за часом інтенсивної психотерапії. Природно, що тривалість та інтенсивність (кількість сеансів у тиждень) психотерапії суттєво розширює її можливості в порівнянні із психологічним консультуванням.

Неврози й більш серйозні психічні розлади, як правило, вимагають психотерапії, а часом і її суміщення із психофармакологічним лікуванням у психіатра.

К.В. Ягнюк
стаття публікується з дозволу автора