психолог консультант
Дубич Сергей
Психолог- Консультант, Тренер Київ, Україна
+38 050 536 6282
dubichs76@gmail.com
КАППП
 
Член Українського Союзу Психотерапевтів, Член Київської Асоціації Практикуючих Психологів та Психотерапевтів(КАППП)
 
Дубич Сергей

Статті по психології

Підхід яким я користуюся при консультуванні

Ще студентом в університеті я наполегливо вивчав різні напрямки зарубіжної психокорекційної практики. Енергійно намагався з’ясувати для себе, який медод мені більш до душі, яким методом ефективніше «працювати», який підхід мені ближчий. Минав час, а з ним і моє навчання: лекції, семінари, презентації, бізнес-тренінги, соціально-психологічні тренінги. Я ознайомився з такими напрямами і підходами, як класичний психоаналіз З.Фрейда, аналітична індивідуальна психокорекція А.Адлера, гештальттерапія Ф. Перлза, трансактний аналіз Е. Берна, психодрама Я.Л. Морено. Кожен з перерахованих підходів і напрямів заслуговував на мою більшу увагу. У процесі навчання я був то у піднесеному стані, то втрачав свій запал. Виникала впевненість: «Ось воно, те що потрібно…», а потім після тривалих роздумів та обговорень з колегами наших «відкриттів» приходило усвідомлення того, ще це лише початок шляху. Мені, як, мабуть, і багатьом відвідувачам цього сайту, хотілося прочитати кілька «розумних» книжок і дізнатися про все.

Знання й уміння використовувати різні техніки та методи вищевказаних напрямів, безумовно, допомагали мені в роботі.

Але одного разу за рекомендацією свого вчителя А.М. Дружиніна я прочитав чудову книгу К.Роджерса «Консультування і психотерапія» і дізнався про підхід, центрований на клієнті. Мені дуже сподобався цей підхід автора до клієнтів і те, як він працював з ними. З того часу я намагаюся вдосконалювати свої знання і навички в цьому напрямі. Сьогодні я можу сказати про те, що в консультуванні моїх клієнтів я значною мірою використовую саме центрований на клієнті підхід і вважаю його найбільш ефективним.

Про підхід

Центрований на клієнті підхід Карла Роджерса має мало спільного з психоаналізом та біхевіоризмом. Він розроблявся автором протягом кількох років, постійно розвиваючись і поповнюючись новими практичними методами. Спочатку підхід Роджерса до терапії називався недирективним, що відбивало зацікавленість автора методами, які можуть змінити поведінку. Карл Роджерс припустив, що людина сама здатна змінити свою особистість, і в цьому випадку консультант може бути менш директивним у стосунках з клієнтом.

Пізніше Карл Роджерс акцентував свою увагу на тих методах, які дозволяють консультанту краще розібратися з тим, що відбувається з людиною у процесі «лікування». Згодом даний підхід отримав назву «центрований на клієнті», що підкреслило його основну ідею – зрозуміти самовиховання клієнта. Головну роль у своєму підході Роджерс відводив стосункам між терапевтом і пацієнтом як найважливішій умові ефективного «лікування».

Центрований на клієнті підхід спрямований на більшу незалежність і цілісність особистості без розрахунку на те, що якщо консультант буде допомагати в розв’язанні проблеми, то будуть досягнуті й результати. Людина, а не проблема виходить на переший план. Мета – не розв’язати окрему проблему, а допомогти клієнту «вирости» настільки, щоб він сам міг подолати існуючу, а також наступні проблеми, будучи більш інтегрованою особистістю. Якщо клієнт буде достатньо цілісною особистістю, щоб розв’язати якусь одну проблему, будучи більшою мірою особою незалежною, відповідальною, ясно мислячою й добре організованою, то вже на цьому рівні він зможе розв’язувати і всі свої нові проблеми.

Дубіч Сергій
м.Київ